Oppmerking av Vei

  • Vi utført oppmerking av vei med vannbasert maling for Statens vegvesen, kommuner og andre entreprenører.
  • Oppmerking av rundkjøringer, kryss med mm termoplast og prefabrikert termoplast.
  • Håndlegging av gangfelt, piler, vikebrikker mm. med termoplast og prefabrikert termoplast.