Oppmerking av parkeringsplasser

Til oppmerking av parkeringsplasser benytter vi små merkemaskiner.

Til oppmerking med vannbasert maling eller 2-komponent epoxymaling benytter vi en liten merkemaskin av typen Graco LineLazer. Bredden på stripen er 10 cm og tykkelsen er 0,35 - 0,40 mm. Holdbarheten på vannbasert malingen er ca. 3 år, mens holdbarheten på epoxymalingen er ca. 5 år - 8 år

Til oppmerking av striper med termoplast benytter vi en ThermoLazer Promelt eller linjene blir påført manuelt med håndskope. Holdbarhet på termoplast er ca. 5 - 8 år Tykkelsen på stripene er 3 mm.

Symboler, tall og tekst smeltes på med prefabrikkert termoplast.