Oppmerking av lager/industri.

Forskjellige miljøer er utsatt for forskjellige former for slitasje. Geveko-Markings har utviklet en serie produkter til innendørs bruk.

Merkingen kan utføres med:.

  • Vannbasert maling.
  • Infloor ®
  • Termoplast og Prefabrikkert termoplast.