Oppmerking av flyplasser

Til oppmerking av flyplasser benytter vi malebiler. Bilene er rigget for bruk av lav- og høytrykksmaling.Forbruk av maling er 0,35 - 0,40 l/m 2.

Oppmerking av flyplasser har vi utført for Avinor, Oslo Lufthavn og Forsvarsbygg siden 1994. Oppmerkingen utføres i dag med vannbasert maling. På ny-asfalterte rullebaner måler vi ut alt av linjer og felt før banen merkes.