3D Merking. (2.12)

PreMark ® 3D veimerking er ren optisk illusjon! Man lurer øyet til å se en 3-dimensjonal, fysisk objekt, men i virkeligheten er dette en tradisjonell, flat veimerking.

3D vegoppmerking kan vanligvis brukes på steder der effekten fra tradisjonell vegoppmerking og skilt er ikke nok. 3D-markører kan også erstatte fysiske installasjoner i asfalten, slik som fartsdumper og heller. 3D vegoppmerking er en enkel og rimelig løsning for å lage hastighetsregulerende tiltak, f.eks falske heller eller optiske å gjøre kjørebanen smalere.

3D effekten bryter med den vanlige 1-dimensjonale effekten fra tradisjonell vegoppmerking, noe som gjør 3D vegoppmerking mer synlig for sjåfører.

Eksepler på 3D-merking