PreMark ® Jetpack

Spesiell gassbrenner

Selv om PREMARK ® kan brukes med en vanlig gassbrenner, anbefales det at en spesiell brenner som Jetpack ® brukes. Jetpack ® skiller seg fra en vanlig gassbrenner ved at den sprer varmen bedre og mer ensartet. Dette gir brukerne en bedre kontroll over arbeidet slik at PREMARK ® markeringene får så mye varme for å gi et best mulig resultat - både med henblikk på vedheft og fungsjon. Med Jetpack ® gassbrenner er det mulig å oppnå optimal vedheft mellom merkingen og underlaget. Også glassperlene på overflaten forblir på toppen av materialet. Dette medfører at det oppnås en høy verdi på retro-refleksenen og friksjonen uten å legge på ekstra glassperler eller friksjonsmateriale.

Jetpack ® gassbrenner er laget av et lett materiale, som gjør arbeidet enklere. Videre er munnstykket laget i et materiale som ikke varmes opp ved bruk. Dette øker sikkerheten under arbeidet.