PreMark ®

Prefabrikert termoplast.

PreMark ® er prefabrikert termoplast som består av en rekke ferdige lagde symboler, tall og tekst. I tillegg kan man få laget hvilket som helst symbol eller tekst man selv måtte ønske.

PreMark ® avgir ikke på noe tidspunkt miljøfarlige stoffer. Verken ved utlegging, ferdig lagt eller ved fjerning. Holdbareheten på PreMark ® er 6 - 8 ganger bedre i forhold til malt veimrking.

Last ned katalog:

PreMark ® Brosjyre 2019

PreMark ® er enkelt å legge, det eneste man behøver er kritt, ei snor og en gassbrenner.

Legging av prefabrikert termoplast på asfalt

  1. Rengjør veibanen og forvarm eventuelt med gass.Underlaget må være rent og tørt.
  2. Formerk med kritt og snor - rett oppmerking er det peneste.
  3. Legg symbolene forsiktig på plass med den perlebelagte siden opp. Symbolene kan bli sprøe i kaldt vær (brukne symboler smelter sammen).
  4. Smelt PreMark ® fast ved hjelp av en gassbrenner. Når materialet bobler og de lange varmeindikatorene i overflaten har smeltet sammen, er symbolene skikkelig smeltet. Brune brennmerker vil forsvinne etter kort tid.
  5. Ferdig profesjonell Veimerking.
  6. Til grunning av betong, stein, gammel merking og lignende brukes PreMark ® Primer.

Gjør det selv:


Produsert av:

LKF Veijmarkering A/S
Longelsevg. 34
Sdr. Longelse
DK-5900 Rundköbing
Tlf: +45 63 51 71 71
E-mail: admin@lkf.dk - www.lkf.dk


Leverandør for LKF Vejmarkering A/S:

Vegmerkeren AS
Solstrandveien 91, Tromsdalen
Postboks 5007
9283 Tromsø
Tlf: 924 59 333
post@vegmerkeren.no