Mercalin Merkespray

Technima Nordic er det ledende firmaet i norden på merkespray og det finnes ikke det underlaget som det ikke kan brukes merkespray på. Technima Nordic har sett på kundenes ønsker og har utviklet produkter som tilfredstiller deres behov.

Det viktigste er at kundene er fornøyd med produktet. Derfor vet vi at våre merkesprayer og tilbehør må være effektive og sikre for all slags bruk, til og med for de mest krevende.

Mercalin brosjyre

Produsert av:


Technima Nordic AB
Krokslätts Torg 5

SE-431 37 MÔLNDAL
VAT nr.: 556757231701
www.technimanordic.com


Leverandør for Technima Nordic AB:


Vegmerkeren AS
Solstrandveien 91, Tromsdalen
Postboks 5007
NO-9283 Tromsø
Tlf: 924 59 333
post@vegmerkeren.no